BOINC статистика

Данни за всички BOINC проекти, в които взимам участие, обновяват се дневно. Могат да бъдат разгледани подробно в boincstats.com или allprojectstats.com.

Повече информация за BOINC – http://boincbulgaria.com/.

статистика

SETI@home http://setiathome.berkeley.edu/

Einstein@Home http://einstein.phys.uwm.edu/

MilkyWay@home http://milkyway.cs.rpi.edu/milkyway/

Climateprediction.net http://climateprediction.net/